Mitä hakukoneoptimointi eli SEO on?

mitä on seo artikkelikuva

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization), tarkoittaa verkkosivujen näkyvyyden parantamista hakukoneissa. Tämä toteutetaan tekemällä sivuille tietynlaisia teknisiä- ja sisältöön liittyviä muutoksia. Hakukoneoptimointia voidaan toteuttaa myös sivuston ulkopuolelta esimerkiksi hankkimalla sivuillesi linkkejä muilta verkkosivuilta, jolloin puhutaa Off-Page SEO:sta.

1. Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Hakukoneoptimointi, eli SEO, on prosessi, jonka tavoitteena on parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä hakukoneissa. Kun ihmiset etsivät tietoa verkosta, he käyttävät hakukoneita löytääkseen tarvitsemansa. Jos sivustosi näkyy hakutulosten kärjessä, saat enemmän kävijöitä, mikä johtaa parempaan liiketoimintaan. Käytännössä SEO on kuin kyltti suuren moottoritien varressa, joka ohjaa asiakkaita suoraan liikkeesi ovelle. 

Hakukoneoptimointi sekoitetaan usein hakusanamainontaan, näissä on kuitenkin selkeitä eroja

Hakusanamainonta

   • Näkyvyys on hetkellistä vain kampanjan aikaan
   • Veloitus kampanjoissa usein klikkausten mukaan
   • Välitön näkyvyys tietyille hakusanoille

Hakukoneoptimointi

   • Pitkäaikainen näkyvyys hakutuloksissa
   • Ei jatkuvia kuluja kampanjoista
   • Tulokset näkyvät hitaammin

Saat siis jatkuvan virran asiakkaita verkkosivuillesi, jotka ovat etsimässä tiettyä palvelua, tästä puhutaan lämpimänä liidinä. Nämä asiakkaat on helpompi muuttaa ostaviksi asiakkaiksi, kuin mahdolliset asiakkaat, jotka eivät ole etsimässä tarjoamiasi palveluita.

seo hyodyt yrityksellesi

2. Hyödyt verrattuna muihin markkinointistrategioihin

Toisin kuin perinteiset mainoskampanjat, jotka vaativat jatkuvaa rahoitusta näkyvyyden ylläpitämiseksi, SEO tarjoaa pitkäaikaisia tuloksia. Kun sivustosi on optimoitu, se houkuttelee kävijöitä ilman jatkuvaa maksua jokaisesta klikkauksesta, toisin kuin maksetussa mainonnassa. Lisäksi, kun sivustosi sijoittuu korkealle luonnollisissa hakutuloksissa, se luo myös luottamusta potentiaalisten asiakkaiden silmissä. 

Ammattimaisen hakukoneoptimoinnin tulokset ovat pitkäaikaisia, mutta tulokset myös tulevat maksullista mainontaa hitaammin, sillä hakutuloksissa sijoittuminen riippuu hakukoneiden algoritmeista. Kuitenkin pitkällä aikavälillä, ROI eli Return On Investment, on markkinointi tutkimuksissa SEO:ssa suurempi. Sivustoa pitää ylläpitää, jotta tehdyn hakukoneoptimoinnin tulokset ovat pysyvät, ja tulokset paranevat ajan myötä lisää.

seo hakukoneoptimointi tulokset

3. Hakukoneoptimoinnin toteuttamisen vaiheet

Hakukoneoptimointi projekti on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Käydään karkeasti läpi, miten SEO-projekti yleensä etenee ja mitä eri vaiheita se sisältää.

3.1 Avainsanatutkimus ja alkukartoitus

Avainsanatutkimuksella selvitetään, mille hakusanoille sivusto sijoittuu, sekä millä hakusanoilla asiakkaat löytävät verkkosivut. Selvitetään myös kilpailua kyseisille hakusanoille. Tämä vaihe on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä projetista ei muuten ole hyötyä, jos sivustosi sijoittuu hakusanoille, joita asiakkaasi eivät käytä tarjoamien palveluiden etsimiseen hakukoneista.

Alkukartoitus tutkii sivuston tilan, minkä pohjalta voidaan kartoittaa ja tehdä tarvittavia muutoksia ja korjata mahdollisia ilmenneitä ongelmia. 

Tässä vaiheessa usein käydään asiakkaan kanssa kokous avainsanatutkimuksen ja alkukartoituksen tuloksista, ja niiden pohjalta laaditaan suunnitelma hakukoneoptimoinnin suorittamiseksi.

avainsanatutkimus seo hakukoneoptimointi

3.2 Hakukoneoptimoinnin toteutus

Aikaisemman vaiheen perusteella toteutetaan tekniset parannukset sivuille, ja sivuston sisältöä optimoidaan hakutulosten parantamiseksi. Sivuille voidaan tehdä tarvittavia muutoksia, jotta haluttu lopputulos saavutetaan.

3.3 Analyysi ja seuranta

Verkkosivun optimoinnin jälkeen sivusto analysoidaan uudelleen, millä varmistetaan tehdyt muutokset. Koska hakukoneoptimoinnin tulokset tulevat ajan myötä, sivuston analytiikkaa seurataan erilaisilla työkaluilla.

4. Erityyppiset hakukoneoptimoinnit

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, joista jokainen keskittyy tietynlaiseen optimointiin. Yhdistävänä tavoitteena nostaa sivustoasi hakutuloksissa korkeammalle, vaikkakin toteutus vaihtelee paljon näiden eri tyyppisen hakukoneoptimoinnin kesken.

4.1 On-Page SEO

Tarkoittaa verkkosivusi sisällön optimointia avainsanojen ja laadukkaan sisällön kautta, jotta hakukoneet, että asiakkaat, ymmärtävät paremmin, mistä sivustosi kertoo. Sisältöä optimoidaan lisäämällä relevantteja avainsanoja verkkosivujen sisältöön. Tämä on lähes aina tärkein hakukoneoptimoinnin osa-alue, sillä sisältö ja sen laatu määrittävät sen, miten hyvä verkkosivusi on.

verkkosivujen rakennus ja yllapito

4.2 Off-Page SEO

Tämä kattaa tapahtuvat sivustosi ulkopuolella, kuten linkkien hankkimisen, jotka osoittavat verkkosivullesi. Puhutaan backlinkeistä, jotka hankitaan erilaisin keinoin arvostetuilta verkkosivustoilta. Backlinkkien kohdalla halutaan keskittyä erityisesti do-follow tyypin linkkeihin, joissa linkin antavan sivuston auktoriteetti kasvattaa oman sivusi auktoriteettia verkossa.

mita on hakukoneoptimointi

4.3 Tekninen SEO

Käsittää verkkosivustosi teknisen puolen optimoinnin, kuten latausnopeuden ja mobiiliystävällisyyden, jotta käyttäjäkokemus ja hakukoneiden käytäntöjen noudattaminen olisi mahdollisimman hyvä. Tekninen optimointi toteutetaan verkkosivujen koodin läheisesti, joten tämä on usein vaativin hakukoneoptimoinnin osa-alue. Usein tekninen ja on-page SEO tarjotaan samassa paketissa, missä tekninen SEO keskittyy nimensä mukaisesti sivuston tekniseen puoleen.

mukautuva verkkosivu

5. Avainsanat

Avainsanat ovat sanoja tai lauseita, joita ihmiset käyttävät hakiessaan tietoa verkosta. Valitsemalla oikeat avainsanat ja sisällyttämällä ne verkkosivustosi sisältöön voit auttaa hakukoneita ymmärtämään paremmin tarjontasi ja parantaa sijoitustasi hakutuloksissa.

On tärkeää myös käyttää sivustollasi vain relevantteja hakusanoja, jotta sijoitut sellaisille hakusanoille, joita asiakkaat käyttävät etsiessään tarjoamiasi palveluita.

 

ilmainen seo kartoitus

6. Miten menestyä hakutuloksissa

Menestyminen SEO:ssa vaatii jatkuvaa työtä ja päivityksiä, sillä hakukoneiden algoritmit muuttuvat säännöllisesti. Ammattimaiset SEO-palvelut tarjoavat asiantuntemusta ja kokemusta, jotka auttavat yritystäsi saavuttamaan pitkäaikaisia tuloksia hakukoneissa. Säännöllinen ylläpito ja päivitykset ovat avainasemassa pysyäkseen ajan tasalla jatkuvasti kehittyvän teknologian ja internetin hakukoneiden kanssa.

6.1 Miten Google rankkaa verkkosivustoja

Google käyttää monimutkaisia algoritmeja määrittääkseen, mitkä sivustot ovat relevantteja käyttäjän hakusanoille. Nämä algoritmit ottavat huomioon sivuston sisällön, auktoriteetin, käyttäjäkokemuksen ja monet muut tekijät.

backlinkit seo hakukoneoptimointi

7. FAQ - Usein kysyttyä hakukoneoptimoinnista

Ovat SEO:n tulokset välittömiä?

Ei, hakukoneoptimointi vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta pitkäaikaiset hyödyt ovat merkittäviä.

Miten voin sijoittua #1 avainsanalle?

Ei ole olemassa taikakaavaa #1 sijoitukseen, mutta laadukas sisältö, vahva on-page ja tekninen SEO sekä laadukkaat backlinkit ovat avainasemassa.

Voinko tehdä SEO:n itse?

Perus SEO:n voi tehdä itse, mutta monimutkaisemmat tekniset optimoinnit ja jatkuva päivitys vaativat usein asiantuntijan apua. Näin vältetään myös vääränlaisten muutosten tuomat ongelmat verkkosivuille.

Miksi en vain osta backlinkkejä Fiverr:sta?

Backlinkkien ostaminen epäluotettavista lähteistä voi vahingoittaa sivustosi sijoitusta pitkällä tähtäimellä, tai jopa johtaa sivustosi poistamiseen hakukoneiden tuloksista.

Miksi minun pitäisi ostaa SEO-palveluita?

Ammattimaiset SEO-palvelut tarjoavat asiantuntemusta ja kokemusta, jotka auttavat sivustoasi saavuttamaan ja ylläpitämään korkeaa sijoitusta hakukoneissa.

8. Yhteenveto

SEO on keskeinen osa modernia digitaalista markkinointistrategiaa. Se auttaa verkkosivustoasi erottumaan kilpailussa ja tavoittamaan enemmän potentiaalisia asiakkaita. Vaikka hakukoneoptimointi voi vaikuttaa monimutkaiselta, perusperiaatteiden ymmärtäminen ja ammattilaisten käyttö voivat tuoda merkittäviä etuja liiketoiminnallesi.

 

hakutulokset seo hakukoneoptimointi