Privacy policy

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Duolify Oy (Y-tunnus: 3351449-7)
Pursimiehenkatu 14 M 2
00150 Helsinki
www.duolify.com

Asiakaspalvelu
Sähköpostiosoite: info@duolify.com

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerääminen ja käsittely perustuu asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen ja/tai suhteen täytäntöön panemiseksi ja Duolify Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen noudattaakseen kirjanpitoa tai muita pakottavan lainsäädännön alaisia velvoitteita. Mahdollisten hakumusten tiedot tallennamme suojattuun tietokantaamme, mihin on pääsy vain Duolify Oy:n henkilöstöllä. Keräämme kuitenkin myös laite- ja käyttö analytiikka dataa automaattisesti asiakkaan ollessa vuorovaikutuksessa sivustomme kanssa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä www.duolify.com – verkkopalvelun asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja hallintaan, palvelun ja/tai yhteistyön toteuttamiseen, analysointiin ja tilastointiin, mielipide- ja markkina tutkimuksiin, asiakastapahtumien varmentamiseen, sekä verkkopalvelun toiminnan kehittämiseen ja hallinnointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:
– Käyttäjän perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
– Mahdolliset lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot
– Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
– Anonymisoitua analytiikka dataa

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niiden säilytys on palvelun toimittamisen tai yhteistyön kannalta tarpeellista. Palvelun toimittamisen/yhteistyön loputtua poistamme tiedot järjestelmästämme.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi duolify.com-verkkopalveluun tietoja käyttäjältä itseltään: Internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja päivitetään rekisteröidyn itse tehdessä muutoksia tai ilmoittaessa muutoksista. Asiakasta koskevia tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä myöskään Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Meillä on kuitenkin velvolisuus luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa.

 

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Käyttämällä Duolify.com verkkosivujamme, hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet auttavat seuraamaan sivujen käyttöä sekä optimoimaan palveluamme. Käytämme evästeitä myös maksullisen mainonnan tulosten seuraamiseen ja parantamiseen. Evästeet voivat kerätä tietoja käyttäjän laitteesta, käytetystä selaimesta ja sivuston käytöstä. Evästeiden käytön estäminen selaimessasi saattaa vaikuttaa joidenkin sivuston osien toimintaan.

 

Tietojen suojaus

Asiakkaiden tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kyseisen rekisterin käsittelyssä noudatetaan parhaita mahdollisia käytäntöjä. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään palvelun toimittamiseksi tai yhteistyön suorittamiseksi.

 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa lakisääteisten tietosuojaoikeuksien mukaisesti (sis. GDPR). Tarkastuspyyntö osoitetaan Duolify.com asiakaspalveluun, osoitteeseen info@duolify.com.

Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Muutosten tekeminen tähän tietosuojaselosteeseen

Toimintamme kehittyy vauhdilla ja tämän vuoksi tähän tietosuojailmoitukseen saattaa olla välttämätöntä tehdä muutoksia. Suosittelemmekin asiakkaille tämän tietosuojailmoituksen lukemista uudelleen aika ajoin.

 

Kiitos, kun luit tietosuojaselosteemme ja evästekäytäntömme.