Hakukoneoptimointi tekoälylle - Toimiiko SEO tulevaisuudessa

hakukoneoptimointi tekoälylle artikkelikuva duolify

Informaation hakeminen hakukoneista on suuren muutoksen alla lähivuosina tekoälyn saapuessa Google hakuun. Ovatko vanhat SEO strategiat ja tutut hakukoneoptimointi tavat mennyttä tulevaisuudessa? Eivät ole, mutta tutustutaan lisää aiheeseen sen valossa, mitä tiedämme tähän mennessä Googlen GSE (Search Generative Experience) ja Gemini tekoälyn vaikutuksista hakukoneoptimointiin.

1. Miten tekoäly tulee toimimaan hakukoneessa

Kaikille tuttu Google haku on internetin suosituin hakukone, missä haku on helppo tehdä muutamalla hakusanalla, mihin parhaiten vastaavat tulokset Googlen hakukone algoritmi sitten järjestää hakutuloksiksi. Tekoälyn lisäys yhtälöön voi muuttaa sen, miten hakukone rankkaa ja näyttää hakutuloksia, sekä miten käyttäjät hakevat tietoa ja selaavat hakutuloksia.

1.1 Hakutulosten muutos

Googlen blogissa SGE:stä olemme saaneet kuvaa, miten generatiivinen tekoäly asettuisi hakukoneeseen. Perinteisten hakutulosten lisäksi tekoäly generoisi oman vastauksensa, viitaten sen valitsemiin lähteisiin.

Google Seach Generative Experience

Kuvan perusteella hakutulos tulisi muodostumaan tekoälyn vastauksesta hakuun, jonka generatiivinen tekoäly muodostaa valitsemiensa lähteiden perusteella. Tämän lisäksi suositellaan kolmea eri verkkosivua, mistä käyttäjä voi valintansa mukaan etsiä lisää tietoa hakuunsa.

Suorittaessa hakua Google Geminillä, vastaukset ovat tällä hetkellä myös saman tyylisiä, tekoälyn antaessa vastauksen viitaten kolmeen eri lähteeseen. Nämä kolme lähdettä vaikuttavat olevan hakutuloksissa Googlen top 3 – top 5 tuloksia, jotka Gemini kokee relevanteiksi ja luotettaviksi vastauksiksi.

Generatiivinen tekoäly on kuitenkin vielä kehitys vaiheessa eli tähän voi vielä tulla muutoksia.

1.2 Korvaako tekoäly hakutulokset

Tekoälyn tuottamat hakukonevastaukset eivät tule kokonaan korvaamaan hakutuloksia. Generatiivisen tekoälyn vastaukset on tarkoitettu nopeuttamaan haetun tiedon löytämistä käyttäjille, helpottaen hakua. Tämä tapahtuu tekoälyllä käyttäen hyväksi large language modelia (LLM), eli käyttäjä voi käyttää kaikenlaista sisältöä (hakusanoja, selityksiä, puhetta, kuvia yms.), jotka tekoäly sitten kääntää hakutuloksiksi.

Käyttäjät voivat siis keskustella tekoälyn kanssa, saadakseen mahdollisimman tarkan ja halutun vastauksen. Keskustelun myötä tekoälyllä on mahdollisuus oppia käyttäjästä ja tarjota vieläkin parempia hakutuloksia.

google haku ja seo

2. Vaikutukset nykyisiin SEO strategioihin

Hakukoneoptimointi tulee 100% varmuudella muuttumaan tekoälyn integroituessa hakukoneeseen. Tavat miten hakukoneoptimointia tehdään tulee suunnitella uudelleen, kohdennettuna erityisesti tekoälyä ja loppujenlopuksi käyttäjää varten.

Parhaiten muutoksesta tulee “selviämään” noudattamalla Googlen asettamia hyviä käytänteitä ja tuottamalla laadukasta sisältöä verkkosivuille.

2.1 Avainsanat

Mahdollisesti avainsanatutkimus ja yksittäisille avainsanoille optimointi tulee väistymään tekoälyn saapuessa hakukoneisiin. AI pystyy lukemaan ja käsittämään sivustoja kokonaisuutena, jolloin yksittäisillä hakusanoilla ei ole niin paljon merkitystä, kuin nykyisissä hakukoneissa, joissa haku perustuu muutamaan avainsanaan. Tämä on kuitenkin vasta spekulointia, sillä SGE:n lisäksi Google tarjoaa vielä lisäksi normaalit hakutulokset, joille avainsanoihin perustuva optimointi voi olla hyödyllistä.

avainsanat ja sisalto hakukoneoptimointi

2.2 Sisältö

Sisällön hakukoneoptimointi tulee pysymään tärkeinpänä sivuston optimoinnin kannalta. Tekoäly pystyy ymmärtämään sivuston sisällön kokonaisuudessaan, ja jotta sinun sivuillasi on mahdollisuus päästä tekoälyn viittaamiksi ja lainaamiksi lähteiksi, pitää sisällön olla ensiluokkaista. Tähän vaikuttaa tällä hetkellä Geminin tapauksessa sivuston rankkaus Google hakutuloksissa.

Myös kuvia ja muuta sisältöä tulisi lisätä sivuille, sillä generatiivisen tekoälyn vastaus käyttäjälle voi sisältää visuaalista sisältöä. Tekoäly pystyy tulkitsemaan sivun sisältö ihmisen tavoin, eli tekstin ja kuvien asettuluun tulisi myös kiinnittää huomiota.

Google on nyt pidemmän aikaa kehittänyt hakukoneen algoritmiaan tunnistamaan tekoälyillä tuotettua sisältöä, joten on oletettavaa, että SGE tulee filtteröimään pois sisällön, minkä se tunnistaa tekoälyllä luoduksi. Hakukone pyrkii tuottamaan vastauksia perustuen luotettaviin sivuihin, ettei oikean informaation virta häiriinny tai tuote virheellistä tietoa käyttäjille. Jos tekoälyt viittaisivat toisen tekoälyn tuottamaan sisältöön, joka ei perustuisi mihinkään luotettavaan tietoon, vaan olisi täysin AI:n keksimää sisältöä, ei oikeaa ja laadukasta sisältöä tulisi käyttäjien hakutulosten vastauksiksi. On siis tärkeää tuottaa sisältöä luotettavien lähteiden pohjalta.

google hakutulosten muutokset

3. Voiko verkkosivuja optimoida tekoälylle

Nykyisten AI hakutulosten perusteella: Kyllä, sivuja voi optimoida tekoälylle.

Tekoäly hakukoneissa on vielä erittäin tuore asia, joten tästä aiheesta näkee käytettävän monia termejä.

   • AIO: Artificial Intelligence Optimization eli tekoälylle optimointi
   • AISEO: Artificial Intelligence Search Engine Optimization eli tekoäly hakukoneoptimointi
   • GEO: Generative Engine Optimization eli generatiiviselle haulle optimointi
   • LLMO: Large Language Model Optimization eli ns. suurin kielimalleihinpohjautuva optimointi

Hakukoneoptimointi tulee tulevaisuudessa myös olemaan mahdollista, painottuen sisällön laatuun ja selkeään & toimivaan sivuston rakenteeseen, jotta tekoälyn on helppo ymmärtää se. Tulee myös noudattaa Googlen asettamia hyviäkäytöntöjä verkkosivuilla, jotta sivustosi rankkaa hakukoneen tuloksissa, mistä tekoäly sitten valitsee ja luo vastaukset käyttäjälle. Myös schema rakenteen tärkys kasvaa, sillä se helpottaa sivuston rakenteen ja sisällön ymmärtämistä.

hakukoneoptimointi tekoalylle

4. FAQ - Tekoäly ja SEO

Onko SEO turhaa tulevaisuudessa?

Ei, hakukoneoptimointia tarvitaan silti, sillä näyttäisi sille, että GSE ja Gemini tuottavat vastaukset hakutuloksen Google haun top 5 tuloksien perusteella, tuoden ylemmille sijoituksille hakukoneessa enemmän arvoa.

Miten voin valmistautua tekoäly hakutuloksia varten?

Tarkista, että sivustosi noudattaa Googlen hyviä käytöntöjä, verkkosivusi toimii kaikilla laitteilla moitteetta ja että sisältösi on laadukasta ja tarjoaa paljon arvoa sen lukijalle.

Miten sivustoni kävijämäärille käy tulevaisuudessa?

Search Engine Landin tekemässä tutkimuksessa useiden verkkosivujen orgaaninen liikenne laski huomattavasti SGE hakutulosten käytössä. On kuitenkin huomattava, että tämä tutkimus on suoritettu syyskuussa 2023, joten muutoksia on tähän todennäköisesti vielä tulossa.

Mikä tekoälyn tarkoitus hakukoneessa on?

Tarkoituksena on tarjota käyttäjille relevantteja vastauksia hakuihin nopeammin ja rikkaammin. Tekoälyn kanssa keskustelu tuottaa tarkempia vastauksia, kuin Google haku muutamalla hakusanalla.

5. Yhteenveto

On varmaa, että tekoälyn saapuminen osaksi hakukonetta tulee muuttamaan tapaamme tehdä hakukoneoptimointia ja rakentaa & ylläpitää verkkosivuja. Muutosta ei pidä kuitenkaan pelätä, vaan tekoälyn tuomiin muutoksiin kannattaa suhtautua positiivisesti ja nähdä sen tarjoamat uudet ominaisuudet mahdollisuuksina. Nyt jos koskaan on siis tärkeää panostaa sivujen sisällön laatuun, käytänteiden noudattamiseen ja siihen, että sivusi ovat ajantasalla ja hyvin optimoidut.

 

seo hakukoneoptimointi palvelut joosua tirkkonen duolify